Dezinfekce na ruce 200 ml

95 Kč / ks
Momentálně nedostupné
Velikost balení
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
 • Lihový roztok pro hygienickou dezinfekci rukou
 • Biocidní přípravek k zevnímu použití (bakterie, mykobakterie, viry, houby) 

Výhody dezinfekce SpihandMAX

 • Velmi účinný (široké biocidní spektrum)
 • Šetrný k pokožce rukou, dobře snášený i při dlouhodobém užívání
 • Nevysušující, obsahuje látky ošetřující pokožku rukou (glycerol)
 • Absolutně bez zápachu

Detailní informace

Detailní popis produktu

Kdy provádět hygienickou dezinfekci rukou?

Podle směrnice CDC (Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí):
 • Před, během a po přípravě jídla
 • Před každou konzumací jídla
 • Před a po péči o osobu v domácnosti která vykazuje známky onemocnění
 • Před a po zacházení s ránou
 • Po použití toalety
 • Po přebalování či mytí dítěte, které použilo toaletu
 • Po smrkaní, kýchání či kašlání
 • Po manipulaci se zvířaty, zvířecí potravou či exkrementy
 • Při manipulaci s biologickým materiálem, odpady a použitým prádlem
 • Při pobytu ve veřejném prostoru a dotyku předmětů nebo ploch, které mohou být často užívány jinými osobami (kliky, desky stolů, nákupní košíky, dotykové obrazovky terminálů apod.)
 • Před dotykem v oblasti úst, nosu a očí
 

Použití dezinfekce SpihandMAX:

 • Přípravek se používá neředěný
 • Nanést na předem omytou a osušenou pokožku rukou
 • 3 ml přípravku vtírat do pokožky rukou po dobu 30 vteřin
 • Po celou dobu aplikace je nutné ruce udržovat vlhké


Informace z etikety

Alkoholový dezinfekční prostředek k hygienické dezinfekci rukou

Účinné látky: Etanol 68,4 g/100 g (EINECS 200- 578-6); 1-propanol 9,5 g/100 g (EINECS 200-746-9).
Výrobce: FAGRON a. s., Holická 1098/31m, 779 00 Olomouc, Česká republika, www.fagron.cz
Typ přípravku: 01 Biocidní přípravky osobní hygieny

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny. K zevnímu použití, přípravek se používá neředěný.

Návod k použití: Neředěný přípravek nanést na předem omytou a suchou pokožku rukou, 3 ml přípravku vtírat po dobu 30 s, po celou dobu aplikace je nutno ruce udržovat vlhké. Nepoužívat na sliznice, do otevřených ran, do očí a v jejich blízkosti.
Spektrum účinnosti: A B T M V baktericidní (vč. MRSA), virucidní, fungicidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní
Skladování: Skladovat v uzavřených nádobách mimo dosah zdrojů zapálení při teplotě od 0 °C do 25 °C. Neskladovat na přímém slunečním světle.
Bezpečnost: Nebezpečí! Obsahuje etanol, 1-propanol.Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Chraňte před teplem/ jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Zákaz kouření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě určeném obcí.
Bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu: I po úplném vyprázdnění obsahu obal nevhazujte do ohně – nebezpečí výbuchu! Zbytky malého množství přípravku použít v souladu s návodem k použití, popř. po naředění přebytkem vody spláchnout do kanalizace. Zbytky většího množství přípravku předejte k likvidaci oprávněným firmám. Prázdné obaly po vypláchnutí nadbytkem vody předejte k recyklaci. Zákaz opětovného použití obalu.
První pomoc: Při požití vypít asi půl litru vlažné vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc.

 
Ke stažení: Bezpečnostní list

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: